Hytaýyň Türkmenistandaky Medeniýet ýylynyň ýapylyş dabarasy bolar

5-nji fewralda Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Mukamlar köşgünde Hytaý Halk Respublikasynyň Türkmenistandaky Medeniýet ýylynyň ýapylyş dabarasy bolar. «Watan» habarlar gepleşiginde habar berlişi ýaly, şu gün — 2-nji fewralda sanly ulgam arkaly geçirilen nobatdaky Hökümet mejlisinde wise-premýer M.Mämmedowa bu çärä taýýarlyk görlüşi barada hasabat berdi.

Prezident Serdar Berdimuhamedow hasabaty diňläp, Türkmenistanyň daşary ýurt döwletleri bilen medeni-ynsanperwer hyzmatdaşlygy ösdürmäge aýratyn ähmiýet berýändigini belledi.

Döwlet Baştutany wise-premýere Hytaý Halk Respublikasynyň Türkmenistandaky Medeniýet ýylynyň ýapylyş dabarasyny mynasyp derejede geçirmegi tabşyrdy.

Paýlaş

Salgymyz:

Aşgabat şäheriniň 1984-nji (Puşkin) köçesiniň 22-nji jaýy.

Telefon belgiler:
92-54-84, 92-52-19