Aşgabatda türkmen-italýan pianinoçylarynyň konserti geçiriler

18-nji fewralda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda diplomatik işgärleriň güni mynasybetli «Magtymguly Pyragynyň parahatçylyk taglymaty we Bitarap Türkmenistanyň diplomatiýasy» atly halkara maslahat geçirildi. Maslahatyň dowamynda «Türkmenistan» gazetiniň habarçysy Italiýa Respublikasynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Luiji Ferrari bilen iki ýurduň arasynda ýola goýlan hyzmatdaşlygyň häzirki ýagdaýy we geljegi barada söhbetdeş boldy. Diplomatyň bellemegine görä şu ýyl Italiýa bilen Türkmenistanyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagyna 32 ýyl dolýar. 10 ýyl mundan ozal Italiýa Respublikasynyň Türkmenistandaky ilçihanasy öz işine başlady. Ilçi medeni-ynsanperwer gatnaşyklara hem ünsi çekmeke bilen şeýle belledi:

Paýlaş

16/04/2024

Maýa Kulyýewa adyndaky TMK-nyň ýanyndaky

13/04/2024

Maýa Kulyýewa adyndaky TMK-nyň ýanyndaky

Salgymyz:

Aşgabat şäheriniň 1984-nji (Puşkin) köçesiniň 22-nji jaýy.

Telefon belgiler:
92-54-84, 92-52-19