Dynç günleri teatrlarda görkeziljek sahnalar

Türkmenistanyň Beýik S.Türkmenbaşy adyndaky Baş akademiki drama teatry:

25.05.2024 «Gülki agşamy» 19:00;
26.05.2024 «Oskar» 19:00.

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky milli sazly drama teatry:

25.05.2024 «Aýdym-sazly gülki agşamy» 19:00;
26.05.2024 «Super gaýynene» 19:00.

Türkmenistanyň Alp Arslan adyndaky milli drama teatry:

24.05.2024 «Gülki sowgady» 19:00;
25.05.2024 «Hak aşyklar» 19:00.

Arkadag şäheriniň Aman Gulmämmedow adyndaky döwlet drama teatry:

24.05.2024 «Ýagyş ýagan gijesi» 19:00;
25.05.2024 «Geliň gülşeliň» 19:00.

Türkmenistanyň Mollanepes adyndaky talyplar teatry:

25.05.2024 «Gülki agşamy» 19:00;
26.05.2024 «Ýaşlyk joşguny» 19:00.

A.S.Puşkin adyndaky döwlet rus drama teatry:

24.05.2024 «Андро и Сандро» 19:00;
25.05.2024 «Колобок» 19:00;
25.05.2024 «Дружба народов» 12:00;
26.05.2024 «Похищение Чебурашки» 11:00, 13:00;
26.05.2024 «Индийская любовь» 19:00.

Türkmen döwlet gurjak teatry:

24.05.2024 «Böwenjik» 17:00;
24.05.2024 «Aladdin» 19:00;
25.05.2024 «Çagalaryň ökünji» 17:00;
25.05.2024 «Juwan kalbym joşanda» 19:00;
26.05.2024 «Alýaňak» 12:00, 17:00;
26.05.2024 «Jüýteniň toýy»19:00.

Çeşme: «Türkmenistan: Altyn asyr» saýty.

Paýlaş

Salgymyz:

Aşgabat şäheriniň 1984-nji (Puşkin) köçesiniň 22-nji jaýy.

Telefon belgiler:
92-54-84, 92-52-19