Bäsleşikler

Türkmenistanyň Medeniýet ministrliginiň garamagyndaky ýörite sazçylyk we orta hünär sungat mekdeplerinde bilim alýan zehinli ýaş ýerine ýetirijileriň arasynda geçirilýän bäsleşiginiň DÜZGÜNNAMASY


Maýa Kulyýewa adyndaky Türkmen milli konserwatoriýasynyň ýanyndaky Daňatar Öwezow adyndaky Türkmen Döwlet ýörite sazçylyk mekdebiniň “Pähim-paýhas ummany – Magtymguly Pyragy” ýylyna bagyşlap talyp ýaşlaryň arasynda geçirilýän «Talyp gözeli – 2024 » atly bäsleşigiň DÜZGÜNNAMASY

Paýlaş

Afişa

Türkmenistanyň Medeniýet ministrliginiň garamagyndaky ýörite sazçylyk we orta hünä [...]

Bäsleşikler

Türkmenistanyň Medeniýet ministrliginiň garamagyndaky ýörite sazçylyk we orta hünä [...]

Salgymyz:

Aşgabat şäheriniň 1984-nji (Puşkin) köçesiniň 22-nji jaýy.

Telefon belgiler:
92-54-84, 92-52-19